گره چینی آلت و لقط

همان گره چینی شیشه رنگی می باشد با این تفاوت که بجای شیشه رنگی از چوب های با رنگ های متفاوت مانند گردو نارنج ازاد راش اکالیپتوس و غیره استفاده می شود .