ارسی شیشه رنگی

ارسی شیشه رنگی

گره چینی شیشه رنگی پنجره سنتی

تصویر: 
پنجره سنتی شیشه رنگی چوب چنار درب سنتی برش شیشه
الت چینی گره کاری گره چینی پنجره چوبی

هنرگره چینی عبارتست از قرار داد ن قطعات برش خورده چوب و شيشه هاي رنگي در هيات اشكال مختلف و متعدد الاجرا و وحدت گراي هندسي كه به طور هماهنگ در يك كادر مشخص و تكرار شونده در كنار هم قرار گرفته باشند.این قطعات برش خورده را آلت می نامند که بدون چسب و میخ و فقط با اتصال فاق و زبانه در هم قفل می شوند.فضای بین الت ها می تواند با شیشه رنگی پر شود که علاوه بر خلق اثری زیبا وچشم نواز می توان از اثار طیف رنگی ان بهره برد .

دسته بندی: