أعمال - 1

نایب از قدیمی ترین رستوران های ایران می باشد که قدمت آن به حدود 300 سال پیش می رسد. این رستوران که در بازار قدیم تهران واقع است از نظر موقعیت دارای اهمیت زیادی می باشد که شامل سه دهنه به طول و عرض 3 متر و از چوب چنار که یکی از اصیل ترین چوبهای ایرانی است استفاده گردیده. در طراحی نمای این بنا از ارسی اصیل شش و دوازده و اُرسی هشت استفاده شده است. از مشخصه های بازار ارسی های نایب ارائه آن در شیشه های دوجداره می باشد که استفاده از آن در فضای آکنده از چربیهای معلق از ضروریات بود.